bilgi işlem hizmetleri

Bilgi işlem Hizmetlerimiz

Web Trakya Bilgi işlem, arşiv yönetimi hizmeti ile müşterilerinin, gerçek çalışma alanlarına daha çok odaklanmalarını, yer ve insan kaynağından tasarruf etmelerini, sınırı belli olmayan bir iş için sürekli yatırım yapmamalarını, gelişen teknolojiler sayesinde bilgiye daha hızlı ve daha güvenilir şekilde ulaşmalarını, uygun koşullarda saklanan kağıt ortamındaki belgeleri yasal saklama süreleri içerisinde koruyabilmelerini ve güvenli bir şekilde erişebilmelerini sağlamaktadır.


Kurumsal Uygulama Entegrasyonu

Webtrakya Kurumsal altyapısı ile şirketinizin bilgi işlem alanında, kurum içi, kurum dışı uygulamalar arası veri transfer süreçlerini düzenleyerek, sistem entegrasyon maliyetlerini azaltıp, uygulamalarınız arası uyumu en üst seviyeye çıkartır.
Webtrakya Uygulama Geliştirme Platformu’muzun gelişmiş altyapısı sayesinde alternatif birçok method seçeneğiyle miras uygulamalarınız ile entegrasyonunu sağlayabiliyoruz. Proje sürecinde iyi bir analiz ve sonrasında hazırlanan veri akış diagramları yardımıyla güvenlik, tutarlılık ve bütünlük kıstasları içerisinde doğru bir entegrasyon yapısı inşa ediyoruz.

Web Tabanlı Yazılım Geliştirme

Bilginin yönetiminin en önemli unsur haline geldiği günümüz iş hayatında Webtrakya, istemci ya da web tabanlı, etkileşimli ve entegre yazılım çözümleri ile müşterilerinin verimliliği ve iş etkinliğini arttırmaktadır. Veri depolama , işleme ve sunma kapsamında güvenli ve yetkin altyapısı doğrultusunda müşterilerine hizmet vermektedir. Çözüm yelpazesi içinde Fiziksel Arşiv Yönetimi, Elektronik Arşiv Uygulamaları, Doküman Formatlama, Servis Büro, Veri / Doküman İşleme ve Doküman Yönetimi kapsamında çözümler bulunmaktadır. Webtrakya, kendi geliştirdiği yazılımlar yanısıra, yetkin uluslararası firmaların çözüm ortağı olarak müşterilerine esnek çözümler sunabilmektedir. Çözümler müşterilerimizin gereksinimlerine göre biçimlendirilmekte, yerel veya uzaktan erişim yanısıra, gereksinim durumunda çeşitli dış kaynaklar ile web ortamı üzerinde entegre veri iletişimi sağlanmaktadır.


Geliştirme

Evet, kesinlikle daha iyi bir yolu var...

Sizi dinliyor, anlıyor ve ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak yazılımlar hazırlıyoruz. Farklı bir sektör için üretilmiş paket programı size uydurmaya çalışmıyoruz. Gerçekten sizin için üretim yapıyoruz. İşiniz gibi yazılımlarımız da sürekli büyüyor ve gelişiyor, size ayak uyduruyor. Üstelik başarısı kanıtlanmış araçlarımız ve metodlarımız sayesinde tüm bunları bütçenize büyük yükler getirmeden yapıyoruz. Başarısı kanıtlanmış yöntemlerimiz ve sektörün en güncel bileşenleri ile geliştireceğimiz çözümler işinizi olabilecek en iyi şekilde geliştirecek ve hızlandıracak.
izi, işinizi ve problemlerinizi öğreniyoruz. Görevimiz bunları yapmanın daha iyi, daha hızlı ve daha verimli yollarını bilgi teknolojilerinin en iyi bileşenlerini kullanarak inşaa etmektir.

BT Hizmet Yönetimi

BT Hizmet Yönetimi, sunulan hizmetlerin müşteri algısına göre sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla bilgi sistemlerini yönetmek için uygulanan disiplindir. Dünya çapında en çok kabul gören BT Hizmet Yönetimi yaklaşımı ITIL (Information Technology Infrastructure Library) dır. Yine dünya çapında kabul edilmiş BT Hizmet Yönetimi standartları da ISO/IEC 20000 adı altında toplanmıştır. Arkas Hizmet Yönetimi ekibi, ITIL ve ISO/IEC 20000 potasında erittiği tecrübesini ve bilgisini, hem şirket içinde hem şirket dışında, BT hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla sunmaktadır.
Hizmet Yönetimi ekibinin sunduğu hizmetler, 4 ana başlık altında toplanmaktadır:

  • Süreç Tasarım Danışmanlıgı
  • ITIL CCTA Değerlendirme
  • ISO/IEC 20000 Değerlendirme
  • ITIL V3 Foundation ve Yönetim Farkındalığı Eğitimleri

Ağ (Network) Kurulum Hizmetleri

Yukarıda, ağ altyapısı ve aktif cihazlar başlıkları altında sayılan ağ bileşenleri ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız. Ağ yapısının projelendirilmesi, Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.), internet altyapısının montajı, Ağ cihazlarının, kabinlerin, panellerin montajı, Ağ cihazlarının kurulumu, ayarlanması, çalıştırılması, Ağ sunucu işletim sitemleri kurulumu, Ağ ve Internet hizmetlerinin kurulumu (aktif directory, novell nds, dns, web server, exchange server, SQL server gibi hizmetlerin kurulması) Ağ ve Internet hizmetlerinin ayarlanması, düzenlenmesi, bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım kaynaklarını paylaşmalarını sağlayan sistemlerdir.